50%
Chậu rửa mặt 5045-2

Chậu rửa mặt 5045-2

4,323,000₫8,645,000₫

Mô tả

Kích thước: 500x450x800

Bình luận

Sản phẩm khác

50%
 Chậu đặt bàn 1029

Chậu đặt bàn 1029

540,000₫

1,080,000₫

50%
 Chậu đặt bàn 1034A

Chậu đặt bàn 1034A

585,000₫

1,170,000₫

50%
 Chậu đặt bàn 2027

Chậu đặt bàn 2027

585,000₫

1,170,000₫

50%
 Chậu đặt bàn 4055

Chậu đặt bàn 4055

540,000₫

1,080,000₫