33%
 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ BP-04R

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ BP-04R

2,000,000₫

2,990,000₫

43%
 MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ KY-3800

MÁY LÀM MÁT KHÔNG KHÍ KY-3800

2,400,000₫

4,220,000₫