20%
 MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-P95  MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-P95

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-P95

8,000,000₫

9,990,000₫

25%
 MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U03  MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U03

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U03

5,200,000₫

6,890,000₫

22%
 MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U05  MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U05

MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U05

5,400,000₫

6,890,000₫