40%
Lavabo tủ 8050-15

Lavabo tủ 8050-15

3,591,000₫5,985,000₫

Mô tả

Chậu :800x500x300 + Gương : 400x800

Bình luận

Sản phẩm khác

40%
 Lavabo tủ 102-60 (600-470)

Lavabo tủ 102-60 (600-470)

1,848,000₫

3,080,000₫

40%
 Lavabo tủ 102-80 (800-470)

Lavabo tủ 102-80 (800-470)

2,100,000₫

3,500,000₫

40%
 Lavabo tủ 107-60 (600-470)

Lavabo tủ 107-60 (600-470)

2,016,000₫

3,360,000₫

40%
 Lavabo tủ 107-80 (800-470)

Lavabo tủ 107-80 (800-470)

2,268,000₫

3,780,000₫