50%
Đèn thiết kế KTS MD610-10

Đèn thiết kế KTS MD610-10

6,930,000₫13,860,000₫

Mô tả

Size: Ø1000mm
Lamp: COB 8*3W 3000K
           LED 60W 3500K

Bình luận

Sản phẩm khác

50%
 Đèn thiết kế KTS MB609-2

Đèn thiết kế KTS MB609-2

1,344,000₫

2,688,000₫

50%
 Đèn thiết kế KTS MB609-3

Đèn thiết kế KTS MB609-3

1,838,000₫

3,675,000₫

50%
 Đèn thiết kế KTS MB609-3B

Đèn thiết kế KTS MB609-3B

2,394,000₫

4,788,000₫

50%
 Đèn thiết kế KTS MB610-600

Đèn thiết kế KTS MB610-600

1,890,000₫

3,780,000₫